سیستم تصفیه جریان فرعی

انواع فیلتر روغن دیزل ولوو پنتا

در این سیستم روغن پمپاژ شده از پمپ روغن وارد دو مجرا می شود که یکی از انها روغن را به یاتاقان های موتور رسانده و دیگری روغن را به فیلتر روغن انتقال می دهد پس فقط قسمتی از روغن وارد فیلتر شده و تصفیه می گردد(حدود ۵ الی ۱۰./)

سیستم تصفیه جریان کامل

در سیستم کلیه روغن پمپاژ  شده از پمپ روغن ابتدا از داخل فیلتر گذشته و سپس به یا تاقان ها ی موتور می رسد

فیلتر هایی که در این سیستم استفاده می شوند دارای یک سوپاپ اطمینان در خروجی خود هستند تا در صورت گرفتگی یا کیپ شدن فیلتر اینسوپاپ باز شده و راه خروجی روغن را به موتور باز کند و موتور بدون ویا با کمبود روغن کار نکند (روغن کاری با روغن تصیفه نشده بهتر از کار کردن بدون روغن است )

فیلتر های روغن در دونوع با المنت قابل تعویض ویکبار مصرف وجود دارند  در فیلتر های با المنت قابل تعویض هنگام سرویس ها فقط قسمت تصفیه کننده فیلتر تعویض می شود فیلتر های یکبار مصرف پس از یک یا چند بار سرویس به طور کامل تعویض میشوند

قسمت صاف کننده صافی فیلتر های روغن ممکن است سطح یا عمقی باشد صافی های سطحی از جنس کاغذ چین دار اکاردئونی ساخته شده اند ولی فیلتر های عمقی را که ضریب فیلتراسیون بالائی نیز برخورد هستند از جنس پنبه و سایر مواد جذب کننده می سازد

مواد خارجی و الوده روغن هنگام عبور از میان هر دو نوع صافی توسط منافذ ریز انها گرفته می شوند تعداد فیلتر روغن در موتور های مختلف متفاوت است در برخی موتور های با قدرت و دور بالا از دو یا چند فیلتر استفاده می شود تا تمام مقدار روغن پمپاژ شده را تصفیه کنند

VOLVO PENTA FILTER  IN IRAN