Lube oil is an essential element in the life of your engine. Among other things, lube oil lubricates, cools, cleans, protects, and seals the engine components. Over time, contamination is introduced into the lube system due to the combustion process, engine wear, spent additives, etc. With the addition of global clean air standards, more contaminant tends to enter the combustion chamber making lube filtration even more important than ever. With 50 years experience in

فیلتر جریان اصلی و فرعی چه تفاوتی دارد

excellence in lube filtration, you can trust Cummins Filtration to provide lube system protection you can depend on

فیلتر روغن در مسیر ورودی روغن به موتور قرار می گیرد و علاوه بر حفظ پاکیزگی روغن در شرایطی همچون استارت اولیه در هوای سرد، فشارهای زیاد ناشی از رفت و آمدهای پی درپی و حرارت بالای موتور در زمان کارکرد طولانی و سرعت های بالا موجب کارایی مناسب روغن می گردد. عدم مقاومت در برابر ورود روغن، جدا سازی مطلوب ذرات، قدرت جذب بیشتر آلودگی ها، مقاومت در برابر پارگی، محفظه کار آمد، با قابلیت تحمل فشار بالا آببندی مناسب و دارا بودن سوپاپ اطمینان در مجموع از جمله مواردی هستند کهفیلتر کاج در طراحی و ساخت فیلتر روغن خودروهای سنگین مورد توجه قرار داده است .

در موتورهای دیزل یک یا چند فیلتر روغن وجود دارد برای مثال ممکن است در موتوری یک فیلتر باجریان کامل و یک فیلتر بای جریان فرعی (بای پس) وجود داشته باشد در موتوری دیگر دو یا چند فیلتر جریان کامل با هم سری شده باشد

فیلتر اولیه یا جریان کامل

روغن  از اویل پمپ عبور کرده و در فیلتر روغن اولیه تصفیه بعد از آن برای استفاده در سیستم روغنکاری و یاتاقانها ارسال میشود این فیلتر های دارای تحمل فشار بالای می باشد و در بعضی از مدل ها یک شیر فشار شکن بروی فیلتر وجود دارد تا در صورت مسدود شدن این شیر باز شود

فیلتر ثانویه یا جریان فرعی-بای پس

روغن تمیز درون کارتل پس از عبور از سیستم روغنکاری برای تصفیه به درون این فیلتر می روند و بعداز فیلتراسیون به کارتل بازگشت داده میشود

انواع فیلتر روغن

فیلتر المنتی قابل تعویض که با باز کردن پوسته فیلتر را تعویض می نماییم ch10929 PERKINS

فیلتر کامل که می بایست بصورت کامل تعویض گردد LF9009

توجه: فیلتر های روغن را بصورت مرتب براساس کارکرد یا زمان انقضا تعویض نمایید

نکات لازم برای تعویض فیلتر روغن یکبار مصرف

۱-پایه فیلتر  راتمیز کنید

۲-فیلتر را باروغن پر کنید

۳-واشر آبندی را به روغن آغشته سازید

۴-فیلتر را در جاییش قرار داده  و بپیچانید تا واشر با سطح پایه تماس پیدا کند

۵-به اندازه بیش از نیم دور کمتر از ۳/۴ دور آنرا سفت کنید.

۶-پس از روشن شدن کردن دیزل فیلتر را از نظر نشتی بررسی کنید.