مایع مخصوص دیزل های کامینز

مایع مخصوص دیزل های کامینز

براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد: 1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول 2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول 3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي) 4- مايعات از پيش رقيق شده،…