روغن مخصوص دیزل ژنراتور

روغن مخصوص دیزل ژنراتور

روغن مخصوص دیزل ژنراتور و دیزل های زمینی بهترین روغن برای استفاده در دیزل ژنراتور چیست موتور وقطعات متحرک آن که روی هم حرکت دورانی یا رفت و برگشت دارند نیاز به یک محلول روان کننده دارند تا اصطکاک خشک یا فلز با فلز  بین  آنها را به اصطکاک روان…
مایع خنک کاری و ضد کاویتاسیون DCA4

مایع خنک کاری و ضد کاویتاسیون DCA4

براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد: 1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي)4- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف…