انواع روغن مخصوص دیزل های زمینی و دریایی

انواع روغن مخصوص دیزل های زمینی و دریایی

روغن مخصوص دیزل ژنراتور و دیزل های زمینی بهترین روغن برای استفاده در دیزل ژنراتور چیست موتور وقطعات متحرک آن که روی هم حرکت دورانی یا رفت و برگشت دارند نیاز به یک محلول روان کننده دارند تا اصطکاک خشک یا فلز با فلز  بین  آنها را به اصطکاک روان…
مایع رادیاتور کامینز

مایع رادیاتور کامینز

براساس استانداردهاي بين المللي و استاندارد انواع مايعات خنك كننده موتور را مي توان به اين شرح برشمرد: 1- مايعات خالص برپايه اتيلن گليكول2- مايعات خالص برپايه پروپيلن گليكول3- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف برپايه اتيلن گليكول(50 درصد حجمي)4- مايعات از پيش رقيق شده، آماده براي مصرف…