تاریخچه شرکت Perkins

PERKINS ENGINE FILTERS IN IRAN

شرکت پرکینز در سال ۱۹۳۲ توسط فرانک پرکینز تاسیس گردیده و از آن زمان در زمینه تولید موتورهای دیزل فعالیت مینماید. با توجه به نیاز آن روز جامعه اروپا به تجهیزات کشاورزی، پرکینز فعالیت خود را در زمینه موتورهای دیزل با تمرکز بر کاربریهای کشاورزی شروع کرد. بسیاری از کشاورزان قدیمی ایران نیز این برند را از زمان ورود تراکتورهایی با موتور پرکینز به ایران در ذهن دارند.
پرکینز از سال ۱۹۷۰ تامین کننده اصلی موتورهای دیزل جهت کمپانی کاترپیلار بوده است. با ادامه این همکاریها از سال ۱۹۹۸ پرکینز و کاترپیلار با حفظ برندهای خود رسماً در هم ادغام گردیدند. در حال حاضر این دو برند با تفکیک بازار هدف خود در برخی از موارد محصولاتی را برای یکدیگر تولید میکنند. برای نمونه میتوان به موتورهای سری ۲۲۰۰ ، ۲۵۰۰ و ۲۸۰۰ پرکینز اشاره کرد که شما میتوانید نشان CATERPILLAR را در اکثر قسمتهای مربوط به هسته موتور آن مشاهده کنید. همچنین موتورهای دیزل سری ۴۰۰ کاترپیلار دقیقاً محصولات شرکت پرکینز هستند که صرفاً با رنگ زرد و با نام کاترپیلار در بازار جهانی توزیع میگردند.

فیلتر های دیزل های پرکینز

– دیزلهای پرکینز سری ۴۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۱۰۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۱۱۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۱۳۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۱۵۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۲۰۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۳۰۰۰
– دیزلهای پرکینز سری ۴۰۰۰


برای اطلاعات فیلتر های پرکینز لطفا فایل زیر را دانلود کنید
PERKINS FILTER.DOWNLOAD