فیلتر جدا کننده آب از گازوئیل کاترپیلار سری ۳۵۰۰

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر جدا کننده آب از گازوئیل کاترپیلار سری ۳۵۰۰

  فیلتر آبگیر |3508. 3508B .3512. 3512B. 3516. 3516B 3500 Series 1346307 FILTER ELEMENT-FUEL Caterpillar 3406C, 3412, 3508, 3508B, 3508C, 3512, 3512B, 3512C, 3516, 3516B, 3516C, C32 , G3508, G3512, G3516, PM3412, PM3508, PM3512, PM3516, PP3516, SPF343, SPF343C, SPS342, SPS343, SPT343, TH48-E80, TH55-E70 فیلتر جداکننده آب =Water Separator Filter فیلتر آبگیر |3508. 3508B .3512. 3512B. 3516. 3516B 3500 Series فیلتر جداکننده آب =Water Separator Filter Water Separator for CATTERPILLAR Water Separator for CATTERPILLAR CAT 134-6307 OR FS20203

  توضیحات

  : Fuel/Water Separator Element with
  caterpillar filter 134-6307
  P/N: 134-6307
  Replaces:P552020 , PF7890-30 , 2020PM