فیلتر روغن دیزل مان و بنز

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر روغن دیزل مان و بنز

  فیلتر روغن مخزنی دیزل MAN.MERCEDES-BENZ A4021800009 Product Description End 2 ID 13.59 mm (.535 in) End 1 ID 56.01 mm (2.205 in) Overall OD 120.5 mm (4.744 in) Overall Height. 268.5 mm (10.571 in)

  توضیحات

  MAN-51055040044
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۴۶
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۴۷
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۶۹
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۷۰
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۷۱
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۸۷
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۹۰
  ۵۱۰۵۵۰۴۰۰۶۱
  ۸۱۰۵۵۰۴۰۰۳۱
  ۸۱۰۵۵۰۴۰۰۳۹
  ۸۱۰۵۵۰۴۰۰۴۱
  Mercedes-Benz Truck Oil Filter OE:A4021800009,4031840025,0001843825,4221800210