فیلتر هوا دیزل کامینز

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر هوا دیزل کامینز

  DIMENSIONS: HEIGHT: 413 MM OUTER DIAMETER: 304 MM / 320 MM INNER DIAMETER: 148.5 MM

  توضیحات

  فیلتر های دیزل ژنراتور شرکت کامینز
  موارد استفاده: دیزل های زمینی و دریایی سریQSX15
  فیلتر هوا
  QSX15G6-QSX15G8-QSX15C

  فیلتر هوا=-AF26173 air cleaner/AIR FILTER
  OR MAYBE
  AF25708M