فیلتر گازوئیل اولیه پرکینز سری های ۲۲۰۶, ۲۳۰۶, ۲۵۰۶, ۲۸۰۶

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر گازوئیل اولیه پرکینز سری های ۲۲۰۶, ۲۳۰۶, ۲۵۰۶, ۲۸۰۶

  CH10930Perkins per Fuel Filter for engine seri 2206, 2306, 2506, & 2806 Filter Cross Reference: BALDWIN-PF7899 ; FG WILSON-996453 ; FLEETGUARD-FF5714 ; HIFI FILTER - JURA FILTRATION-SN30023 ; NAPA-3990 ; PERKINS-996453 ,CH10930 ;SF-FILTER-SK3138 ; WIX-33990

  توضیحات

  فیلتر گازوئیل اولیه پرکینز سری های ۲۲۰۶, ۲۳۰۶, ۲۵۰۶, ۲۸۰۶
  FUEL FILTER PERKINS – CH10930
  PRE-FUEL FILTER Width : 130 mm
  Height : 125 mm
  Depth : 250 mm
  Weight : 0.52 kg

  FG WILSON 996-453, 996-999

  CAT OLYMPIAN 996-453, 996-999
  , FUEL FILTER ELEMENT
  primary