فیلتر گازوئیل ثانویه پرکینز سری های ۲۲۰۶, ۲۳۰۶, ۲۵۰۶, ۲۸۰۶

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر گازوئیل ثانویه پرکینز سری های ۲۲۰۶, ۲۳۰۶, ۲۵۰۶, ۲۸۰۶

  Filter Cross Reference: BALDWIN-PF7900 ; FG WILSON-996454 ; FLEETGUARD-FF5713 ; HIFI FILTER - JURA FILTRATION-SN30024 ; NAPA-3989 ; PERKINS-996454 ,CH10931 ;SF-FILTER-SK3139 ; WIX-33989

  توضیحات

  CH10931Perkins secondary Fuel Filter for engine seri 2206, 2306, 2506, & 2806
  FUEL FILTER PERKINS – CH10931
  FUEL FILTER Width : 140 mm
  Height : 135 mm
  Depth : 270 mm
  Weight : 0.69 kg
  فیلتر المنتی گازوئیل ثانویه دیزل پرکینز

  , FUEL FILTER ELEMENT