فیلتر گازوئیل پرکینز سری ۴۰۰

ویژگی های محصول

  توضیحات کوتاه
  فیلتر گازوئیل پرکینز سری ۴۰۰

  FUEL FILTER PERKINS - 2656613 FUEL FILTER ASSEMBLY Width : 100 mm Height : 100 mm Depth : 170 mm Weight : 0.6 kg

  توضیحات

  موارد استفاده: دیزل های زمینی و دریایی سری ۴۰۰

  ۴۰۴C-22 | 404D-22
  فیلتر گازوئیل
  Perkins 400D Series Engines

  فیلتر سوخت=FUEL FILTER
  Genuine Perkins Fuel Filter 26561117