انواع فیلتر روغن دیزل

انواع فیلتر روغن دیزل

سیستم تصفیه جریان فرعی انواع فیلتر روغن دیزل ولوو پنتا در این سیستم روغن پمپاژ شده از پمپ روغن وارد دو مجرا می شود که یکی از انها روغن را به یاتاقان های موتور رسانده و دیگری روغن را به فیلتر روغن انتقال می دهد پس فقط قسمتی از روغن…
فیلتر هوای دیزل

فیلتر هوای دیزل

  هوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به تدریج با واردشدن به داخل موتور ، موجب آسیب دیدگی جدی آن خواهد شدهوایی که توسط موتور تنفس می شود حاوی گرد و خاک و ذرات معلق دیگری است که به…
فیلتر آب در دیزل

فیلتر آب در دیزل

در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود.فیلتر آب در دیزل در بعضی از سیستمهای خنک کاری از فیلتر استفاده می شود. فیلتر آب به موتور متصل می شود شلنگهای فیلتر را به سیستم خنک کاری اتصال می دهند بطوریکه مایع خنک کاری از داخل فیلتر عبور…